Kinderopvang ‘De Engeltjes’

Wij zijn zeer trots om deel te mogen uitmaken van GO Den Haag. Samen met andere professionals vormen wij een team waar de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Kinderopvang Engeltjes is meer dan alleen een opvangplek

Kinderen ontwikkelen zich van klein naar groot, van simpele kinderlogica naar ingewikkelde redenering. Dat is zo duidelijk waarneembaar, dat het vanzelfsprekend lijkt. Onze visie op de ontwikkeling van kinderen omvat echter méér. Ons uitgangspunt is het spelenderwijs stimuleren van de algehele ontwikkeling van de kinderen, waarbij ieder kind centraal staat en als individu beschouwd wordt. Door uitdagend spelmateriaal en een breed aanbod van activiteiten, wordt ieder kind gestimuleerd een stapje verder te zetten in zijn ontwikkeling.

Kinderopvang Engeltjes is onder leiding van pedagoge Parisa Mohammadi 

Als deskundige op het gebied van pedagogie, opvoeding en beleidsontwikkeling ondersteun ik de pedagogische medewerkers. Daarnaast bied ik opvoedingsondersteuning aan ouders en professionals door middel van adviesgesprekken, workshops en gastlessen.

Voor meer informatie bezoek onze website www.kinderopvangengeltjes.nl

Engeltjes logo 2

Contact gegevens:
De Constant Rebecquestraat 84
2518 RG Den Haag
Tel. 070-3451069
info@kinderopvangengeltjes.nl
www.kinderopvangengeltjes.nl